REGULAMIN LODOWISKA CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO

„STADION”

W KIELCACH AL. NA STADION 365

 

 1. Lodowisko jest własnością Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „STADION” w Kielcach.
 2. Lodowisko jest czynne w dni powszednie oraz w weekendy w godzinach:

Poniedziałek - piątek:

14:30-15:30 / 16:00-17:00 / 17:30-18:30 / 19:00-20:00 / 20:20-21:20

 

Soboty, niedziele i święta:

10:00-11:00 / 11:30-12:30 / 13:00-14:00 / 14:30-15:30 / 16:00-17:00 / 17:30-18:30 / 19:00-20:00 / 20:20-21:20

 

Przerwy techniczne na odbudowę lodu:

9:30-10:00/11:30-12:00/13:30-14:00/15:30-16:00/17:30-18:00/19:30-20:00

Ilość i czas trwania przerw technicznych może ulegać zmianom w zależności od
intensywności użytkowania lodowiska.

 1. W przypadku organizowania imprez sportowych administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 2. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.
 3. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 4. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym, w szczególności dzieciom do lat 10.
 5. Każdy korzystający z lodowiska zobligowany jest do wykonywania poleceń służb porządkowych oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki.
 6. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.
 7. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
 8. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
 9. a)używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
 10. b)siadania na bandach okalających lodowisko,
 11. c)rzucania śniegiem,
 12. d)jazdy z dziećmi na rękach,
 13. e)wnoszenia i spożywania napojów oraz jedzenia na taflę lodowiska,
 14. f)chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
 15. g)niszczenia sprzętu i urządzeń, jazdy pod prąd, urządzania  wyścigów, niebezpiecznych zabaw.
 16. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz palenia papierosów.
 17. Za rzeczy pozostawione na lodowisku administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 18. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 19. Bilet wstępu upoważnia do jednorazowego wejścia na taflę - o dowolnej porze podczas trwania ślizgawki.
 20. W czasie przerw technicznych wszyscy zobowiązani są opuścić lodowisko. Ponownie wejście wymaga zakupu nowego biletu wstępu.
 21. Osoby nieprzestrzegające zasad regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
 22. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
 23. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać do biura Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „STADION”.