REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW CENTRUM SPORTOWO-REKREACYJNEGO

„STADION”

W KIELCACH AL. NA STADION 365

1.       Wypożyczenie łyżew – cennik: 10zł/1h. Łyżwy wypożyczane są na co najmniej 1h.

2.       Łyżwy wypożycza się na podstawie ważnego biletu.

3.        Na jeden dokument można wypożyczyć maksymalnie dwie pary łyżew.

4.       Wypożyczenie łyżew rozpoczyna się z chwilą uiszczenia opłaty.

5.       Oczyszczone łyżwy należy oddać do pomieszczenia wypożyczalni i poczekać na zwrot dokumentu lub gotówki.

6.        Łyżew nie należy przetrzymywać podczas przerwy technicznej.

7.       W wypożyczonych łyżwach należy chodzić wyłącznie po gumach. Zabrania się chodzenia w łyżwach wypożyczonych po betonie, chodniku oraz innym niezabezpieczonym gumami podłożu. Osoba chodząca po niezabezpieczonym gumami podłożu w wypożyczonych łyżwach, zobowiązana jest do opłacenia ostrzenia łyżew, w kwocie równej 15 zł/para.

8.       Wypożyczalnia nie odpowiada za źle dobrany rozmiar łyżew.

9.       Zaraz po wypożyczeniu łyżew należy sprawdzić ich stan techniczny. Wszelkie uszkodzenia łyżew należy niezwłocznie zgłaszać pracownikowi wypożyczalni. Za sprzęt wypożyczony odpowiada osoba wypożyczająca.

10.   Cena za ostrzenie łyżew 15 zł/para. Ostrzenie "od ręki" odbywa się wyłącznie po obsłużeniu klientów wypożyczających łyżwy.