Regulamin wypożyczalni sprzętu zimowego Centrum Sportowo-Rekreacyjne „STADION”
Przed podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient ma obowiązek zapoznania się treścią niniejszego regulaminu.

  1. Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta przygotowany sprzęt sportowy oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie, gwarantuje jednocześnie, że wypożyczany sprzęt sportowy jest w pełni sprawny technicznie.
  2. Opłata za wypożyczenie pobierana jest z góry.
  3.    Pracownik Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „STADION” może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny, jeśli uzna Klienta za niewiarygodnego.
  4. Wypożyczając sprzęt narciarski lub snowboardowy Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania (akceptacji) niniejszego regulaminu do zwrotu. W przypadku zepsucia, uszkodzenia lub kradzieży, Klient zobowiązany jest pokryć powstałe szkody w całości.
  5. Sprzęt zimowy wypożyczyć może Klient, który okaże dwa ważne, niezniszczone dokumenty z aktualnymi zdjęciami (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja studencka) lub wpłaci kaucję zwrotną w wysokości 600 zł za komplet. Osobom nieletnim nie wydajemy sprzętu bez obecności osób pełnoletnich na które wypożyczają sprzęt.
  6. Pełną odpowiedzialność za wypadki, szkody powstałe w czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu  przez Klienta ponosi Klient. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni Centrum Sportowo-Rekreacyjnego „STADION”  z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu.
  7. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
  8. Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym. Najemca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie sprzętu przed kradzieżą i uszkodzeniami.
  9. Wypożyczony sprzęt należy zwrócić w terminie deklarowanym i opłaconym. Zwrot sprzętu po terminie opłaconym spowoduje pobranie opłaty dodatkowej zgodnie z cennikiem wypożyczalni.
  10. Wypożyczalnia ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy wypożyczenia sprzętu. Powyższe prawo oparte jest na art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 nr 101 poz. 926).

 

Podpisanie karty wypożyczenia jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu.